Loading images...

Gezonde nachtrust

In Nederland snurkt circa 60% van alle mannen en 40% van alle vrouwen op middelbare leeftijd.

Snurken schaadt de gezondheid wanneer :

  • de ademhaling tijdens de slaap vijf of meer keer per uur stopt
  • én dit langer dan 10 seconden duurt

De luchtwegen worden dan helemaal afgesloten. Af en toe is er geen zuurstoftoevoer meer naar de longen, het hart en de hersenen. Dit wordt onderbroken door een door de hersenen gestuurde automatische reflex die er voor zorgt dat de keelholte weer open gaat. Een dergelijk proces kan zich tot 50 maal per uur herhalen. Artsen spreken in dat geval over een Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS). Vaak leidt dit tot toenemende vermoeidheid overdag en problemen met de bloedcirculatie. Dit verhoogt het risico op verhoogde bloeddruk en/of herseninfarcten.

Indien er een obstructief slaapapneu wordt geconstateerd dan wordt de behandeling veelal vergoed door de verzekeraars.

Als het snurken uw relatie, uw gezondheid of zelfs uw leven bedreigt, is de eenvoudigste hulp een Mandibulair Repositie Apparaat, afgekort MRA. Dit is een persoonlijk vervaardigde kunststof beugel, dat tijdens de slaap in de mond gedragen wordt. Het houdt de onderkaak naar voren en zo de luchtweg open. Wetenschappelijk onderzoek heeft de werking van het MRA aangetoond zowel bij snurken (circa 95% vermindering) als bij slaapapneu.

Folder met meer informatie:

Indien u denkt dat een MRA u of uw partner zou kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met de praktijk.

Klik hier voor contact.