Belangrijk bericht in verband met Ransomware!

Op 22 oktober 2018 heeft er op ons computersysteem een Ransomware aanval plaatsgevonden.

Dit betekent dat ons computersysteem en de daarin opgeslagen gegevens versleuteld zijn.

Uw gegevens zijn niet verplaatst naar derden. Het is dan ook niet zo dat uw gegevens door derden

gebruikt kunnen worden.

Een groot deel van de gegevens is inmiddels via de back-up weer beschikbaar, er mist jammer genoeg een deel van de afgelopen drie jaar.

Wat betekent dit voor u?

Het kan zijn dat u geen oproep heeft gekregen voor uw periodieke controle of gebitsreiniging. U kunt

hiervoor alsnog contact voor opnemen.

We werken met een ouder gegevensbestand. Dit betekent dat als u de praktijk bezoekt, we uw gegevens

moeten controleren. U kunt ons helpen door uw i.d. bewijs mee te nemen zodat we uw gegevens

kunnen bijwerken.

Het kan zijn dat een deel van uw gegevens verloren zijn gegaan, dit betekent niet dat u geen mondzorg

kunt ontvangen. Onze deskundigheid is nog steeds aanwezig en wij zullen dan ook , zoals u gewend

bent, de best mogelijke mondzorg verlenen.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, dan horen wij deze graag.

Bij voorkeur via de email: info@nulltandartsschaffer.nl en anders telefonisch of tijdens uw bezoek aan de

praktijk.

Indien u over recente behandelgegevens beschikt, wilt u deze dan opsturen naar patient@tandartsschaffer?