Huisregels

Administratie
Niet alleen vanwege de wettelijke eis, maar ook om u als klant zo goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang dat onze administratie voorzien is van uw persoonsgegevens. Hierin moeten uw naam, adres, postcode en woonplaats, uw burger servicenummer, telefoon- en email gegevens worden vermeld. Ook is het van belang om te weten of u bent voorzien van een tandartsverzekering, bij welke zorgverzekering en wat deze inhoudt . Hierdoor kunnen we u beter adviseren m.b.t. de behandeling en de daarmee verband houdende kosten.

Afspraak maken
U kunt aan de balie, per telefoon of per mail een afspraak met ons maken.
Als u per email een afspraak maakt, vermeld dan behalve uw naam ook uw geboortedatum.
Bij ernstige pijnklachten zullen we altijd voorrang geven en doen wij ons best  u zo spoedig  mogelijk te helpen. Belt u bij ernstige pijnklachten bij voorkeur tussen 08.00 en 09.30 uur.  Voor het maken of wijzigen van afspraken vragen wij u te bellen tussen 8.00 uur en 12.00 uur.

Afspraak annuleren/wijzigen/ niet nagekomen afspraken
Indien u uw afspraak wilt annuleren of verzetten, doe dit dan minimaal 24 uur van te voren.
Indien u uw afspraak later dan 24 uur van tevoren annuleert  of uw afspraak niet nakomt, zijn wij  genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Let op:
Voor behandelingen die langer duren dan een half uur, of behandelingen die langer geleden zijn ingepland, sturen wij een dag van tevoren een sms of email ter herinnering aan de afspraak.
Dit kunnen wij ook doen voor kortere afspraken op verzoek van patiënten, wanneer zij het handig vinden om een herinnering per sms of email te ontvangen.
Het sturen van een herinneringsbericht is slechts service van de praktijk en aan het wel of niet ontvangen van een herinnering kunt u geen rechten ontlenen.
U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de geplande afspraken.

Directe betaling
Na een behandeling ontvangt u bij de balie uw factuur. Het is in onze praktijk mogelijk om deze met uw pinpas of contant te voldoen. U kunt na betaling uw factuur declareren bij uw zorgverzekeraar.

Avond- en weekenddienst
Voor dringende spoedgevallen in de avond of in het weekend kunt u terecht bij de dienstdoende tandarts. U kunt hiervoor bellen naar 0900-tandpijn. Let u op! Deze diensten dient u direct af te rekenen bij deze tandarts.

De halfjaarlijkse controle
Onze werkmethode richt zich op preventie en voorlichting, het voorkomen van herstelbehandelingen en het geven van informatie over de beste gebitsverzorging. Om een goede verzorging van uw gebit te waarborgen is het goed elk halfjaar uw gebit te laten controleren.

Klachten of opmerkingen
Wij hechten heel veel waarde aan uw mening. Met enige regelmaat vragen wij uw medewerking. Met behulp van het invullen van een enquête kunt u ons  helpen de dienstverlening en service te optimaliseren.  Heeft u een klacht of u een opmerking over onze werk- of handelswijze, schroomt u a.u.b. niet en maak deze dan direct bespreekbaar. Dit kan mondeling of via het contactformulier op de website.