In 2017 meer betalen voor een klikgebit

 

Vanaf 1 januari 2017 gaan patiënten meer eigen bijdrage betalen voor implantaatgedragen gebitsprothesen (het klikgebit).
In plaats van een vaste eigen bijdrage komt er een percentage van maximaal 10% bijdrage over de totale kosten.

Voor de implantaatgedragen gebitsprothese geldt in de Zorgverzekeringswet (Zvw) nu een vaste eigen bijdrage van €125 voor de onder- of bovenkaak, terwijl voor normale gebitsprothese een eigen bijdrage geldt van 25% van de kosten.
Daardoor komt het in de huidige praktijk regelmatig voor dat een normale prothese voor de patiënt duurder uitvalt dan een (hoogwaardiger) implantaatgedragen prothese. Met de nieuwe maatregel wil de minister een einde maken aan deze situatie.

Per 1 januari 2017 meer betalen voor klikgebit, implantaat gedragen prothese:

  • voor implantaatgedragen prothesen voor de onderkaak gaat een eigen bijdrage gelden van 10% van de kosten;
  • voor een implantaatgedragen prothese op de bovenkaak gaat een eigen bijdrage gelden van 8% van de kosten;
  • voor de normale gebitsprothesen wordt eigen bijdrage van 25% van de kosten gehandhaafd.

Indien u dit jaar nog van de regeling van 2016 gebruik wil maken, klik dan hier om gelijk een afspraak te maken.
De tandarts kan dan uw mogelijkheden met u bespreken.

 

Bron: vergelijk mondzorg.nl
Bron foto: www.drijvertandtechniek.nl