Certificering

De aandacht die wij besteden aan kwaliteitsbevordering en –bewaking heeft ertoe geleid dat de praktijk sinds december 2013 het EN 15224/ ISO healthcare voor Zorg en Welzijn Certificaat mag voeren. Dit kwaliteitssysteem is pas sinds de lente van 2013 opgezet specifiek voor de zorgsector. Een teken dat de praktijk de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt principieel centraal stelt en voortdurend werkt aan verbetering van zorg- en dienstverlening.

Wij zijn er trots op te mogen vermelden dat wij deze certificering als één van de eersten in de regio hebben mogen behalen.

EN 15224/ ISO healthcare voor Zorg en Welzijn
EN 15224/ ISO healthcare is een norm voor de zorgsector die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie. Bij verschillende bedrijven is dit al jaren aan de orde. In de tandheelkunde is het nog een uitzondering. Hierom is de Iso Healthcare ontwikkeld. De Praktijk ziet de voordelen van de ISO certificering. Het is een stimulans om de zorgverlening naar een steeds hoger kwaliteitsniveau te brengen.

Kwaliteitsprocessen
Het traject voorafgaand aan de certificering zorgt ervoor dat alle kwaliteitsprocessen in de praktijk grondig geregeld worden. Een externe, onafhankelijke controleur onderzoekt of de praktijk de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt principieel centraal stelt en voortdurend werkt aan verbetering van zorg- en dienstverlening.

Visie
Certificering dwingt tot een constante bewaking van de kwaliteit. Dit komt ten goede aan de cliënten en aan de medewerkers. Om mondzorg op een hoog niveau aan te bieden, is het belangrijk dat iedereen vanuit dezelfde visie handelt; ‘Een stralende glimlach voor onze cliënten’. Het hele team is erbij betrokken: met elkaar bereik je tenslotte meer. De ISO-certificering is een beloning voor ons allen.

Wij worden graag op verbeteringen beoordeeld en/of aangesproken.